logo_vsesportik_m.jpg

KROUŽEK SPORTOVNÍCH HER A VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ ZDATNOSTI

Atletika, gymnastika, plavání, hry – to všechno jako volnočasová náplň dítěte? „Základem je co nejširší pohybové spektrum, všeobecná příprava. Teprve na ni by se postupně měla nabalovat určitá specializace,“ říká Tomáš Perič, odborník na sportovní přípravu dětí. Celý rozhovor zde: (www.sportvokoli.cz)

Všestranná sportovní příprava dětí tvoří základní kámen pro tzv. vrcholový výkon v jakémkoliv sportovním odvětví v pozdějším věku.
A přesně tímto směrem se ubírá VŠESPORTÍK nový projekt, který organizuje skmb.cz. Cílem je zábavnou a hravou formou nabídnout dětem ve věku 4–7-let sportovní vyžití, seznámit je s novými pohybovými dovednosti z oblasti gymnastiky, atletiky, míčových her – florbalu, volejbalu, basketbalu, fotbalu, plavání a bruslení, vytvořit u dětí pozitivní vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě a vytvořit základy pro pozdější specializovaný trénink. Dalším cílem je získat děti pro pravidelnou pohybovou aktivitu, mít radost z pohybu a získat nové kamarády.

Začátek pravidelných schůzek je plánovaný na září 2017 na gymnáziu Boskovice,

kde také budou probíhat pravidelné schůzky pod vedením Josefa Vykoukala, Pavla Martínka a dalších externích zkušených trenérů na některé aktivity (plavání, bruslení). K dispozici budou tělocvičny, ale i venkovní prostory (hřiště s umělým povrchem, doskočiště na skok daleký). V průběhu školního roku projdou děti bloky výuky atletiky, gymnastiky, míčových her, bruslení a plavání. Více v harmonogramu.


Kroužek je určen pro holky a kluky narozené v roce 2010–2013.


Četnost schůzek (tréninků):

2× týdně pondělí/čtvrtek od 16.00 do 17:00 hodin (v průběhu roku se pravděpodobně budou měnit dny v závislosti na dané aktivitě a volných hodinách v daném zařízení – bazén, zimní stadion).


Cena: 1500 Kč za pololetí – POKYNY PRO PLATBU na 1. pololetí 2017-18

Je možné získat příspěvek – více informací zde


Obsahové zaměření:

Hlavní náplní kroužku je všestranná sportovní příprava dětí, takže se děti mohou těšit na základy gymnastiky, atletiky, míčových her, balančních cvičení, zdravotní tělesnou výchovu, bruslení a plavání, a to vše hravou a zábavnou formou.
Předběžný harmonogram:
• září – ½ listopadu – sportovní hry + gymnastika
• ½ listopadu – leden – bruslení
• únor – ½ dubna – plavání
• ½ dubna – červen – sportovní hry + atletika

KONTAKT: vsesportik@skmb.cz