logo_vsesportik_m.jpg

KROUŽEK SPORTOVNÍCH HER A VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ ZDATNOSTI

Atletika, gymnastika, plavání, hry – to všechno jako volnočasová náplň dítěte? „Základem je co nejširší pohybové spektrum, všeobecná příprava. Teprve na ni by se postupně měla nabalovat určitá specializace,“ říká Tomáš Perič, odborník na sportovní přípravu dětí. Celý rozhovor zde: www.sportvokoli.cz

Všestranná sportovní příprava dětí tvoří základní kámen pro tzv. vrcholový výkon v jakémkoliv sportovním odvětví v pozdějším věku.
A přesně tímto směrem se ubírá VŠESPORTÍK projekt, který vstupuje do druhého ročníku. Cílem je zábavnou a hravou formou nabídnout dětem ve věku 4–8-let sportovní vyžití, seznámit je s novými pohybovými dovednosti z oblasti gymnastiky, atletiky, míčových her – florbalu, volejbalu, basketbalu, fotbalu, plavání a bruslení, vytvořit u dětí pozitivní vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě a vytvořit základy pro pozdější specializovaný trénink.
Začátek pravidelných schůzek je plánovaný na září 2018 na gymnáziu Boskovice, kde také budou probíhat pravidelné schůzky pod vedením Josefa Vykoukala a Pavla Martínka. Kontakt: vsesportik@skmb.cz

Kroužek je určen pro holky a kluky narozené v roce 2010–2014.

Četnost schůzek (tréninků):

2× týdně (aktuálně se rozhoduje, zda tréninky budou probíhat pondělí či úterý, jistý je druhý den, a sice čtvrtek) od 16.00 do 17:00 hodin (v průběhu roku může dojít ke změně času v závislosti na dané aktivitě a volných hodinách v daném zařízení – bazén, zimní stadion).

Cena: 1500 Kč za pololetí

Obsahové zaměření:

Hlavní náplní kroužku je všestranná sportovní příprava dětí, takže se děti mohou těšit na základy gymnastiky, atletiky, míčových her, balančních cvičení, zdravotní tělesnou výchovu, bruslení a plavání.

Předběžný harmonogram:

• září – ½ listopadu – bruslení – sportovní hry + gymnastika, atletika
• ½ listopadu – leden – plavání – sportovní hry + gymnastika
• únor – ½ dubna – sportovní hry + gymnastika
• ½ dubna – červen – sportovní hry + atletika